وزارت امور مصرف کنندگان کالیفرنیا (DCA) در سال ۲۰۲۳ ظاهر جدیدی پیدا خواهد کرد.

در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۳، لوگوی وزارت امور مصرف کنندگان کالیفرنیا (DCA) تغییر خواهد کرد.

Image of the current DCA logo with an arrow pointing to the new DCA logo as of January 2023

لوگوی جدید DCA نشان دهنده فصل بعدی و آینده این وزارتخانه است که با یک برنامه استراتژیک جدید همراه است.

حمایت از مصرف کننده همچنان مأموریت و اولویت این وزارتخانه خواهد بود. DCA همچنان یک نهاد صدور مجوز، تنظیم کننده مقررات، آموزش دهنده و ارائه دهنده خدمات با استانداردهای بالا خواهد بود.

استفاده از لوگوی جدید در مراحل مختلف در طول سال ۲۰۲۳ انجام خواهد شد. در طول روند انتقال، موارد موجود که دارای لوگوی قبلی DCA هستند همچنان معتبر خواهند بود و نیازی به تعویض یا به‌روزرسانی ندارند. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند انتقال کامل برای اجرا یک سال زمان ببرد.

برخی از دارندگان مجوز در طول سال ۲۰۲۳، لوگوی جدید را در اسناد مجوز زودتر از سایرین مشاهده خواهند کرد. اگر افراد در مورد مکاتبات حاوی لوگوی جدید در آینده سؤالی دارند یا لازم است مکاتبات رسمی را تأیید کنند، لطفاً تماس بگیرند.

  • برای تماس با یک هیئت یا دفتر خاص، به آدرس زیر مراجعه کنید: https://www.dca.ca.gov/about_us/entities.shtml
  • برای تماس با مرکز اطلاعات مصرف کنندگان DCA، با شماره: 5210-952-800 تماس بگیرید یا به dca@dca.ca.gov ایمیل بزنید.

درباره لوگوی جدید

لوگوی جدید، با نمایش رنگ‌های رسمی ایالت‌مان، به صورت بصری چشم انداز وزارتخانه را در بر می‌گیرد - با هم، از مصرف کنندگان کالیفرنیا محافظت می‌کنیم:

  • سپر - سپر نشان دهنده مأموریت حفاظتی قوی و ماندگار وزارتخانه است.
  • ایالت - ایالت نشان‌دهنده تمام ۴۰ میلیون ساکنان کالیفرنیا است که وزارتخانه به آنها متعهد است و افتخار خدمت به آنان را داریم.
  • ستاره - ستاره نماد حمایت از مصرف کننده به عنوان اصل راهنمای واقعی ما است: همان ستاره قطبی که راه را نشان می‌دهد.