Sở Nội Vụ Tiêu Dùng California (DCA) sắp có một diện mạo mới trong năm 2023.

Vào ngày 03 tháng 01 năm 2023, Sở Nội Vụ Tiêu Dùng California (DCA) sẽ chuyển sang sử dụng logo mới.

Image of the current DCA logo with an arrow pointing to the new DCA logo as of January 2023

Logo DCA mới tượng trưng cho một giai đoạn phát triển tiếp theo và tương lai của Sở, kèm theo một kế hoạch chiến lược mới.

Việc bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục định hướng cho sứ mệnh và các ưu tiên của Sở. DCA luôn duy trì một tiêu chuẩn cao trong vai trò là một cơ quan cấp phép, cơ quan quản lý, nhà giáo dục và nhà cung cấp dịch vụ.

Việc chuyển đổi sang logo mới sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn trong suốt năm 2023. Trong quá trình chuyển đổi, những thứ có gắn với logo DCA trước đây vẫn có hiệu lực và không yêu cầu phải thay thế hay cập nhật. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn dự kiến mất một năm để thực hiện.

Một số người được cấp phép sẽ bắt đầu thấy logo mới trên các giấy tờ cấp phép sớm hơn những người khác trong quá trình chuyển đổi trong suốt năm 2023. Nếu mọi người có thắc mắc về các trao đổi liên lạc có chứa logo mới trong tương lai hoặc cần xác minh các trao đổi liên lạc chính thức, vui lòng liên hệ.

Giới thiệu về Logo mới

Thể hiện các màu sắc chính thức của tiểu bang chúng ta, logo mới bao hàm một cách trực quan tầm nhìn của Sở—cùng nhau bảo vệ người tiêu dùng California:

  • Khiên—Chiếc khiên tượng trưng cho sứ mệnh bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ và lâu dài của Sở.
  • Tiểu Bang—Tiểu bang tượng trưng cho tất cả 40 triệu người dân California mà Sở đã cam kết và vinh dự được phục vụ.
  • Ngôi sao—Ngôi sao tượng trưng cho việc bảo vệ người tiêu dùng đúng với tôn chỉ thực sự của Sở: Ngôi Sao Phương Bắc của chính Sở.